News from us

4 Dec

Workshop: Innovative solution, for modern wedding photos

? Cảm ơn ZSHOP.VN, Nhiếp ảnh gia Minh Hòa, nhiếp ảnh gia Nhựt Hùng và chuyên viên quay phim Đức Thiện và công ty TNHH in ấn Trùng Khoa đã tin tưởng và chọn lựa khách sạn Balcona Đà Nẵng để tổ chức workshop:

? “ Giải pháp sáng tạo vượt bậc,
Cho ảnh cưới hiện đại”?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? info@balconahotel.com
? (+84) (0) 868 18 73 73
☎️ (+84) (0) 2366 29 92 92
? www.balconahotel.com
? www.facebook.com/balconahoteldang
? https://www.youtube.com/watch?v=3Itom4cgmh4&t=4s

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.