News from us

5 Nov

LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ BUỒNG PHÒNG

?Cảm ơn “ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG” và “SỞ DU LỊCH” đã chọn khách sạn Balcona Hotel Đà Nẵng để tổ chức hội nghị “LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ BUỒNG PHÒNG “.

?Hẹn gặp lại quý công ty trong thời gian gần nhất

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.