News from us

29 Oct

International Compliance Group Inc (ICG) “12 nguyên tắc WRAP”

?Cảm ơn công ty International Compliance Group Inc (ICG) đã chọn khách sạn Balcona Hotel Đà Nẵng để tổ chức cuộc họp về “12 nguyên tắc WRAP”:

?Tuân thủ theo pháp luật và các quy định hiện hành
?Cấm sử dụng lao động cưỡng bức
?Cấm sử dụng lao động trẻ em
?Cấm quấy rối và lạm dụng
?Cấm phân biệt đối xử

——————————————————–

? info@balconahotel.com
? (+84) (0) 868 18 73 73
? (+84) (0) 2366 29 9292
? www.balconahotel.com
? www.facebook.com/balconahoteldanang
? www.youtube.com/watch?v=3Itom4cgmh4

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.