News from us

29 Oct

“CÔNG TY THÉP VIỆT NAM” và “CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG”

?Cảm ơn “CÔNG TY THÉP VIỆT NAM” và “CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG”đã chọn khách sạn Balcona Hotel Đà Nẵng để tổ chức hội nghị và sử dụng dịch vụ lưu trú.

?Hẹn gặp lại quý công ty trong thời gian gần nhất tại thành phố biển Đà Nẵng.

 

? info@balconahotel.com
? (+84) (0) 868 18 73 73
? (+84) (0) 2366 29 9292
? www.balconahotel.com
? www.facebook.com/balconahoteldanang

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.