News from us

15 Aug

EVENT: Hội nghị người lao động năm 2018 – Trung tâm mạng lưới Mobifone miền trung

Nhiệt liệt chào mừng đoàn Mobifone tổ chức hội nghị và lưu trú:

Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, và

Balcona Hotel Da Nang hopes that the Riverside meeting room and Seaside meeting room will always be the preferred choice of guests in the organization of banquets, conferences and events.

triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018
Đà Nẵng, 26/7/2018
Hội nghị người lao động năm 2018 – Trung tâm mạng lưới Mobifone miền trung
Đà Nẵng, 27/7/2018

Khách sạn hy vọng Riverside meeting room và Seaside meeting room sẽ luôn là sự chọn ưu tiên của quý khách hàng trong tổ chức tiệc, hội nghị và sự kiện.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.